تخم مرغ و فراورده ها

17,450 تومان

تخم مرغ آباریس 15 عددی

تخم مرغ آباریس 15 عددی

13,000 تومان

تخم مرغ وکیوم تلاونگ 15 عددی

تخم مرغ وکیوم تلاونگ 15 عددی

10,470 تومان

تخم مرغ آباریس 9 عدد

تخم مرغ آباریس 9 عدد

6,980 تومان

تخم مرغ پر طلایی 6 عدد

تخم مرغ پر طلایی 6 عدد

17,450 تومان

تخم مرغ پر طلایی 15 عددی

تخم مرغ پر طلایی 15 عددی

10,800 تومان

تخم مرغ قهوه ای آباریس 9 عددی

تخم مرغ قهوه ای آباریس 9 عددی

22,800 تومان

تخم مرغ سفید مرغ 20 عدد

تخم مرغ سفید مرغ 20 عدد

17,550 تومان

تخم مرغ سفید مرغ 15 عدد

تخم مرغ سفید مرغ 15 عدد

10,470 تومان

تخم مرغ پر طلایی 9 عددی

تخم مرغ پر طلایی 9 عددی

22,800 تومان

تخم مرغ پر طلایی 20 عدد

تخم مرغ پر طلایی 20 عدد