شکلات و کاکائو

25,000 تومان

آبنبات شیر قهوه سامبا آناتا 960 گرم

آبنبات شیر قهوه سامبا آناتا 960 گرم

25,000 تومان

آبنبات خامه ای توت فرنگی تاکتیک آناتا 960 گرم

آبنبات خامه ای توت فرنگی تاکتیک آناتا 960 گرم

20,000 تومان

آبنبات شیری مغز دار آنالی آناتا 960 گرم

آبنبات شیری مغز دار آنالی آناتا 960 گرم

27,000 تومان

شکلات 2 سرپیچ شیری باراکا 450 گرم

شکلات 2 سرپیچ شیری باراکا 450 گرم

20,000 تومان

تافی کاکائوئی تالش آناتا 960 گرم

تافی کاکائوئی تالش آناتا 960 گرم

3,000 تومان

کرم کاکائو فرمند 20 گرم

کرم کاکائو فرمند 40 گرم

3,000 تومان

کرم کاکائو فرمند 40 گرم

کرم کاکائو فرمند 40 گرم

5,000 تومان

شوکو دراژه قهوه فرمند 60 گرم

شوکو دراژه قهوه فرمند 60 گرم

2,000 تومان

شکلات تک تک چهار انگشتی تک تک مینو 38 گرم

شکلات تک تک چهار انگشتی تک تک مینو 38 گرم

1,000 تومان

شیرین عسل باطعم موز چمک 35 گرم

شیرین عسل باطعم موز چمک 35 گرم

500 تومان

شیرینی زنجبیلی با روکش فرآورده شیری 20 گرم

شیرینی زنجبیلی با روکش فرآورده شیری 20 گرم

30,000 تومان

شکلات کوکوماکس آی سودا 500 گرم

شکلات کوکوماکس آی سودا 500 گرم

32,500 تومان

شکلات فرآورده کنجد تکسان 500 گرم

شکلات فرآورده کنجد تکسان 500 گرم

49,000 تومان

شکلات سنگی پارمیدا 400 گرم

شکلات سنگی پارمیدا 400 گرم

15,000 تومان

شوکو کراکر با روکش کاکائویی باراکا 330 گرم

شوکو کراکر با روکش کاکائویی باراکا 330 گرم

25,000 تومان

شکلات کلاس آناتا 750 گرم

شکلات کلاس آناتا 750 گرم

18,000 تومان

شوکوبار طلایی باراکا 400 گرم

شوکوبار طلایی باراکا 400 گرم

13,500 تومان

شوکو کراکر ریو باراکا 280 گرم

شوکو کراکر ریو باراکا 280 گرم

32,000 تومان

شکلات شیری ستاره آی سودا 400 گرم

شکلات شیری ستاره آی سودا 400 گرم

34,500 تومان

شکلات سلکشن آی سودا 400 گرم

شکلات سلکشن آی سودا 400 گرم

37,000 تومان

شکلات مغز دار آی سودا 500 گرم

شکلات مغز دار آی سودا 500 گرم

25,000 تومان

شکلات مونس آناتا 750 گرم

شکلات مونس آناتا 750 گرم