غذاهای فوری

23,000 تومان

کنسرو خورشت قورمه سبزی چیکا 285 گرم

کنسرو خورشت قورمه سبزی چیکا 285 گرم

23,000 تومان

کنسرو خورشت قیمه با گوشت چیکا 285 گرم

کنسرو خورشت قیمه با گوشت چیکا 285 گرم

18,000 تومان

کنسرو خوراک مرغ چیکا 285 گرم

کنسرو خوراک مرغ چیکا 285 گرم

23,000 تومان

کنسرو خورش قیمه چیکا 285 گرم

کنسرو خورش قیمه چیکا 285 گرم

16,000 تومان

خوراک جوجه چیکا 300 گرم

خوراک جوجه چیکا 300 گرم

28,500 تومان

کنسرو خورشت فسنجان با گوشت مرغ چیکا 285 گرم

کنسرو خورشت فسنجان با گوشت مرغ چیکا 285 گرم

5,000 تومان

پودر حلیم گندم ساشه الیت 75 گرم

پودر حلیم گندم ساشه الیت 75 گرم

5,000 تومان

سوپ پیاز فرانسوی الیت 65 گرم

سوپ پیاز فرانسوی الیت 65 گرم

5,000 تومان

پودر سوپ جو و گوچه فرنگی الیت 65 گرم

پودر سوپ جو و گوچه فرنگی الیت 65 گرم

5,000 تومان

سوپ قارچ الیت 65 گرم

سوپ قارچ الیت 61 گرم

5,000 تومان

پودر سوپ مرغ با ورمیشل الیت 65 گرم

پودر سوپ مرغ با ورمیشل الیت 65 گرم

5,000 تومان

سوپ جو و قارچ الیت 65 گرم

سوپ جو و قارچ الیت 65 گرم

5,000 تومان

جو پرک ساشه آماده لذیذ 200 گرم

جو پرک ساشه آماده لذیذ 200 گرم

10,000 تومان

کنسرو خوراک لوبیا چیتی با قارچ چیکا 285 گرم

کنسرو خوراک لوبیا چیتی با قارچ چیکا 285 گرم

32,800 تومان

فلافل سبزیجات مارین 950 گرم

فلافل سبزیجات مارین 950 گرم

37,700 تومان

فلافل لبنانی شام شام 950 گرم

فلافل لبنانی شام شام 950 گرم

55,300 تومان

ناگت مرغ 70% شام شام 950 گرم

ناگت مرغ 70% شام شام 950 گرم

74,900 تومان

فیله مرغ سوخاری مارین 1 کیلو

فیله مرغ سوخاری مارین 1 کیلو

35,200 تومان

ناگت مرغ مارین 500 گرم

ناگت مرغ مارین 500 گرم

26,000 تومان

فیله مرغ نیمه آماده پمینا کاله 400 گرم

فیله مرغ نیمه آماده پمینا کاله 400 گرم

17,000 تومان

سیب زمینی نیمه سرخ باتو 750 گرم

سیب زمینی نیمه سرخ باتو 750 گرم

55,000 تومان

سیب زمینی نیمه سرخ باتو 2000 گرم

سیب زمینی نیمه سرخ باتو 2000 گرم

25,700 تومان

سیر داغ گلها 100 گرم

سیر داغ گلها 100 گرم

28,200 تومان

همبرگر 202 5 عددی

همبرگر 202 5 عددی