مواد غذایی آماده و منجمد

23,000 تومان

کنسرو خورشت قورمه سبزی چیکا 285 گرم

کنسرو خورشت قورمه سبزی چیکا 285 گرم

8,500 تومان

کنسرو مایه ماکارونی و لازانیا گلنوش 420 گرم

کنسرو مایه ماکارونی و لازانیا گلنوش 420 گرم

6,000 تومان

سالاد ماکارونی نامی نو 200 گرم

سالاد ماکارونی نامی نو 200 گرم

23,000 تومان

کنسرو خورشت قیمه با گوشت چیکا 285 گرم

کنسرو خورشت قیمه با گوشت چیکا 285 گرم

12,700 تومان

کنسرو مایه ماکارونی یک و یک 380 گرم

کنسرو مایه ماکارونی با سویا و قارچ یک و یک 380 گرم

10,100 تومان

سبزی قورمه خشک متالیز سبزان 100 گرم

سبزی قورمه خشک متالیز سبزان 100 گرم

18,000 تومان

کنسرو خوراک مرغ چیکا 285 گرم

کنسرو خوراک مرغ چیکا 285 گرم

23,000 تومان

کنسرو خورش قیمه چیکا 285 گرم

کنسرو خورش قیمه چیکا 285 گرم

14,990 تومان

تن ماهی در روغن سویا فامیلا 180 گرم

تن ماهی در روغن سویا فامیلا 180 گرم

16,000 تومان

خوراک جوجه چیکا 300 گرم

خوراک جوجه چیکا 300 گرم

17,900 تومان

کمپوت زرد آلو آسان بازشو خوشاب 350 گرم

کمپوت زرد آلو آسان بازشو خوشاب 350 گرم

10,900 تومان

کمپوت سیب آسان بازشو خوشاب 350 گرم

کمپوت سیب آسان بازشو خوشاب 350 گرم

16,000 تومان

کمپوت گلابی آسان بازشو خوشاب 350 گرم

کمپوت گلابی آسان بازشو خوشاب 350 گرم

12,500 تومان

کمپوت هلو آسان بازشو خوشاب 350 گرم

کمپوت هلو آسان بازشو خوشاب 350 گرم

9,900 تومان

کنسرو خوراک بادمجان بدر 400 گرم

کنسرو خوراک بادمجان بدر 400 گرم

6,950 تومان

کنسرو گوجه خورد شده در آب گوجه فرنگی سحر 400 گرم

کنسرو گوجه خورد شده در آب گوجه فرنگی سحر 400 گرم

10,100 تومان

سبزی کوکو خشک متالیز سبزان 100 گرم

سبزی کوکو خشک متالیز سبزان 100 گرم

9,400 تومان

کمپوت سیب یک و یک 370 گرم

کمپوت سیب یک و یک 370 گرم

11,500 تومان

کمپوت گلابی یک و یک 370 گرم

کمپوت گلابی یک و یک 370 گرم

28,500 تومان

کنسرو خورشت فسنجان با گوشت مرغ چیکا 285 گرم

کنسرو خورشت فسنجان با گوشت مرغ چیکا 285 گرم

5,000 تومان

پودر حلیم گندم ساشه الیت 75 گرم

پودر حلیم گندم ساشه الیت 75 گرم

9,900 تومان

کنسرو خوراک عدس یک و یک 370 گرم

کنسرو خوراک عدس یک و یک 370 گرم

5,000 تومان

سوپ پیاز فرانسوی الیت 65 گرم

سوپ پیاز فرانسوی الیت 65 گرم

6,500 تومان

کنسرو سس ماکارونی با سویا و قارچ سحر 450 گرم

کنسرو سس ماکارونی با سویا و قارچ سحر 450 گرم