میوه

6,600 تومان

خیار درختی

خیار درختی

21,670 تومان

سیب قرمز مراغه

سیب قرمز مراغه

22,880 تومان

موز

موز

36,190 تومان

آناناس

آناناس

3,520 تومان

هندوانه 1 کیلو

هندوانه 1 کیلو

8,470 تومان

ملون 1 کیلو

ملون 1 کیلو

8,360 تومان

دستنبو 1 کیلو

دستنبو 1 کیلو

7,300 تومان

هلو 500 گرم

هلو 500 گرم

29,000 تومان

زردآلو 500گرم

زردآلو 500گرم

11,000 تومان

گوجه سبز نیم کیلو

گوجه سبز نیم کیلو

24,000 تومان

گیلاس 500 گرم

گیلاس 500 گرم

39,380 تومان

انگور یاقوتی

انگور یاقوتی