نوشیدنی ها

7,000 تومان

دوغ بطری سنتی پگاه 1/5 لیتر

دوغ با سبزی نعنا پگاه 1/5 لیتر

6,000 تومان

ماءالشعیر هلو عالیس 1 لیتر

ماءالشعیر هلو عالیس 1 لیتر

4,750 تومان

نوشابه مشکی پپسی 1.5 لیتر

نوشابه مشکی پپسی 1.5 لیتر

6,000 تومان

نوشیدنی آلبالو گاز دار عالیس 1 لیتر

نوشیدنی آلبالو گاز دار عالیس 1 لیتر

11,000 تومان

نکتار سیب و موز گلشن 1 لیتر

نکتار سیب و موز گلشن 1 لیتر

38,900 35,500 تومان

کاپوچینو کلاسیک محمود بسته 20 عددی

کاپوچینو کلاسیک محمود بسته 20 عددی

7,000 تومان

دوغ بطری آبدوغ خیار میهن 1/5 لیتر

دوغ آبدوغ خیار میهن 1/5 لیتر

7,000 تومان

دوغ بطری باطعم گیاهان معطر پگاه 1/5 لیتر

دوغ باطعم گیاهان معطر پگاه 1/5 لیتر

7,000 تومان

دوغ بطری بدون گاز میهن 1/5 لیتر

دوغ آبدوغ خیار میهن 1/5 لیتر

7,000 تومان

دوغ بطری محلی میهن 1/5 لیتر

دوغ محلی میهن 1/5 لیتر

8,500 تومان

دوغ بطری یوگو گرمادیده بدون گاز میهن 1/5 لیتر

دوغ یوگو گرمادیده بدون گاز میهن 1/5 لیتر

19,500 تومان

عرق بهارنارنج گلکچکان 1000 سی سی

عرق بهارنارنج گلکچکان 1000 سی سی

30,000 تومان

قهوه فوری محمود بسته 24 عدد

قهوه فوری محمود بسته 24 عدد

4,750 تومان

نوشابه پرتغالی میراندا 1.5 لیتر

نوشابه پرتغالی میراندا 1.5 لیتر

6,800 تومان

دوغ بطری با طعم نعنا هراز 1/5 لیتر

دوغ با طعم نعنا هراز 1/5 لیتر

13,000 تومان

دوغ بطری با طعم نعنا هراز 3800 میلی لیتر

دوغ با طعم نعننا هراز 1300 میلی لیتر

7,000 تومان

دوغ بطری بدون گاز گرمادیده گلپر هراز 1/5 لیتر

دوغ بدون گاز گرمادیده گلپر هراز 1/5 لیتر

7,800 تومان

دوغ بطری سبزیجات دلال هراز 1/5 لیتر

دوغ سبزیجات دلال هراز 1/5 لیتر

7,000 تومان

دوغ بطری سنتی با طعم پونه هراز 1/5 لیتر

دوغ با طعم پونه هراز 1/5 لیتر

12,000 تومان

دوغ بطری گلپر هراز 2450 میلی لیتر

دوغ گلپر هراز 2450 میلی لیتر

7,500 تومان

دوغ بطری کفیر هراز 1/5 لیتر

دوغ کفیر هراز 1/5 لیتر

40,000 تومان

شربت آناناس سان استار 1.8 لیتر

شربت آناناس سان استار 1.8 لیتر

4,750 تومان

نوشابه گازدار سون آپ 1.5 لیتر

نوشابه گازدار سون آپ 1.5 لیتر