چاشنی ها و افزودنی ها

21,000 تومان

آبلیمو مجید 1/5 لیتری

آبلیمو مجید 1/5 لیتری

14,500 تومان

ترشی سیر گل مجید 750 گرم

ترشی سیر گل مجید 750 گرم

18,500 تومان

رب انار شیشه مجید 280 گرم

رب انار شیشه مجید 280 گرم

84,500 تومان

زعفران سرگل 1 مثقال گلیران

زعفران سرگل 1 مثقال گلیران

9,800 تومان

زیتون پرورده چیکا 100 گرم

زیتون پرورده چیکا 100 گرم

12,900 تومان

سس گوجه فرنگی موشکی بزرگ دلپذیر

سس گوجه فرنگی موشکی بزرگ دلپذیر

8,900 تومان

سس گوجه فرنگی موشکی کوچک دلپذیر

سس گوجه فرنگی موشکی کوچک دلپذیر

7,990 تومان

تخم شربت سلفونی گلها 50 گرم

تخم شربت سلفونی گلها 50 گرم

21,000 تومان

رب انار اختصاصی سحر 390 گرم

رب انار اختصاصی سحر 390 گرم

85,000 تومان

زعفران سرگل گلیران 3 گرم

زعفران سرگل گلیران 3 گرم

9,400 تومان

سس گوجه فرنگی تند دلپذیر 456 گرم

سس گوجه فرنگی تند دلپذیر 456 گرم

17,700 تومان

آبلیمو یک و یک 230 سی سی

آبلیمو یک و یک 330 سی سی

84,500 تومان

زعفران 1 مثقال کادویی گلستان

زعفران 1 مثقال کادویی گلستان

10,000 تومان

عصاره زعفران الیت 8عدد 63 گرم

عصاره زعفران الیت 8عدد 63 گرم

9,900 تومان

سس فرانسوی بیژن 500 گرم

سس فرانسوی بیژن 500 گرم

35,000 تومان

سس فرانسوی دبه بیژن 1800 گرم

سس فرانسوی دبه بیژن 1800 گرم

9,500 تومان

سس فرانسوی دلپذیر 450 گرم

سس فرانسوی دلپذیر 450 گرم

8,300 تومان

سس فرانسوی سحر 420 گرم

سس فرانسوی سحر 420 گرم

8,300 تومان

سس فرانسوی مهرام 440 گرم

سس فرانسوی مهرام 440 گرم

17,900 تومان

سس مایونز بیژن 960 گرم

سس مایونز بیژن 960 گرم

32,500 تومان

سس مایونز پت دلپذیر 1814 گرم

سس مایونز پت دلپذیر 1814 گرم

4,900 تومان

سس مایونز پرچرب بیژن 240 گرم

سس مایونز پرچرب بیژن 240 گرم

34,000 تومان

سس مایونز پرچرب دبه بیژن 1800 گرم

سس مایونز پرچرب دبه بیژن 1800 گرم