چای و دمنوش ها

28,500 تومان

دمنوش چای ترش کیسه ای بسته 14 عددی

دمنوش چای ترش کیسه ای بسته 14 عددی

34,500 تومان

دمنوش کیسه ای گل گاو زبان مهر گیاه بسته 14 عددی

دمنوش کیسه ای گل گاو زبان مهر گیاه بسته 14 عددی

65,000 تومان

چای ممتاز معطر هندوستان پاکت بنفش کاپیتان 450 گرم

چای ممتاز معطر هندوستان پاکت بنفش کاپیتان 450 گرم

54,500 تومان

چای سی تی سی کله مورچه فامیلا 450 گرم

چای سی تی سی کله مورچه فامیلا 450 گرم

69,900 تومان

چای ارل گری معطر مشکی شهرزاد 500 گرم

چای ارل گری معطر مشکی شهرزاد 500 گرم

65,000 تومان

چای ویکتورین احمد 500 گرم

چای ویکتورین احمد 500 گرم

35,000 تومان

چای شکسته نوشین 400 گرم

چای شکسته نوشین 400 گرم

40,000 تومان

چای شکسته ممتاز نوشین 450 گرم

چای شکسته ممتاز نوشین 450 گرم

10,590 تومان

چای کیسه معطر محمود 50 گرم 25 عدد

چای کیسه معطر محمود 50 گرم 25 عدد

10,590 تومان

چای کیسه هل محمود 50 گرم 25 عدد

چای کیسه هل محمود 50 گرم 25 عدد

10,570 تومان

چای کیسه بی اسانس احمد 25 عدد

چای کیسه بی اسانس احمد 25 عدد

69,900 تومان

چای هندوستان قرمز شهرزاد 570 گرم

چای هندوستان قرمز شهرزاد 570 گرم

65,500 تومان

چای احمد معطر مخصوص 500 گرم

چای احمد معطر مخصوص 500 گرم

65,000 تومان

چای احمد با طعم هل 500 گرم

چای احمد با طعم هل 500 گرم

59,900 تومان

چای شکسته هندوستان فامیلا 450 گرم

چای شکسته هندوستان فامیلا 450 گرم

69,900 تومان

چای دوغزال قرمز هندوستان فامیلا 500 گرم

چای دوغزال قرمز هندوستان فامیلا 500 گرم

34,500 تومان

دمنوش میوه ای متنوع مهرگیاه 14 عدد

دمنوش میوه ای متنوع مهرگیاه 14 عدد

33,500 تومان

دم کردنی کیسه ای سیب و دارچین مهرگیاه 14 عدد

دم کردنی کیسه ای سیب و دارچین مهرگیاه 14 عدد

67,450 تومان

چای خارجی سی تی سی شهرزاد 500 گرم

چای خارجی سی تی سی شهرزاد 500 گرم

69,900 تومان

چای قرمز هندوستان شهرزاد 500 گرم

چای قرمز هندوستان شهرزاد 500 گرم

60,900 تومان

پک چای کلاسیک سیاه هندوستان 500 گرم + یک بسته قند

پک چای کلاسیک سیاه هندوستان 500 گرم + یک بسته قند

65,500 تومان

چای باروتی زرین قرمز کاپیتان 450 گرم

چای باروتی زرین قرمز کاپیتان 450 گرم