چیپس و پاپ کورن

6,000 تومان

چیپس برگه سیب زمینی با طعم مرغ سخاری پیاز و آویشن باتو 90 گرم

چیپس برگه سیب زمینی با طعم مرغ سخاری پیاز و آویشن باتو 90 گرم

6,000 تومان

چیپس پنیری باتو 90 گرم

چیپس پنیری باتو 90 گرم

6,000 تومان

چیپس سرکه باتو 90 گرم

چیپس سرکه باتو 90 گرم

6,000 تومان

چیپس سرکه باتو 90 گرم

چیپس سرکه باتو 90 گرم

6,000 تومان

چیپس فلفل باتو 90 گرم

چیپس فلفل باتو 90 گرم

6,000 تومان

چیپس کچاپ باتو 90 گرم

چیپس فلفل باتو 90 گرم

4,000 تومان

چیپس کچاپ بزرگ چی توز 60 گرم

چیپس کچاپ بزرگ چی توز 60 گرم

3,000 تومان

چیپس کچاپ چاکلز 55 گرم

چیپس کچاپ چاکلز 55 گرم

4,000 تومان

کتل چیپس ناچو چی توز 60 گرم

کتل چیپس ناچو چی توز 60 گرم

4,000 تومان

کتل چیپس نمک دریایی چیتوز 60 گرم

کتل چیپس نمک دریایی چیتوز 60 گرم

4,000 تومان

کتل چیپس فلفل هالیپینو متوسط چی توز 60 گرم

کتل چیپس فلفل هالیپینو متوسط چی توز 60 گرم

4,000 تومان

چیپس فلفلی متوسط چی توز 60 گرم

چیپس فلفلی متوسط چی توز 60 گرم

4,000 تومان

چیپس پیتزا متوسط مزمز 60 گرم

چیپس پیتزا متوسط مزمز 60 گرم

4,000 تومان

چیپس ماست و ریحان متوسط مزمز 60 گرم

چیپس ماست و ریحان متوسط مزمز 60 گرم

4,000 تومان

چیپس پیاز و جعفری چیتوز 60 گرم

چیپس پیاز و جعفری چیتوز 60 گرم

4,000 تومان

چیپس عسل و خردل چاکلز 72 گرم

چیپس عسل و خردل چاکلز 72 گرم

6,000 تومان

چیپس با طعم ماست و سبزیجات باتو 90 گرم

چیپس با طعم ماست و سبزیجات باتو 90 گرم

6,000 تومان

چیپس کچاب بزرگ چی توز 90 گرم

چیپس کچاب بزرگ چی توز 90 گرم

2,000 تومان

پاپ کورن پنیری فیلی چی توز 35 گرم

پاپ کورن کچاپ فیلی چی توز 35 گرم

2,500 تومان

پاپ کورن پنیری لوسی 60 گرم

پاپ کورن پنیری لوسی 60 گرم

3,000 تومان

پاپ کورن پنیری هاگلز 62 گرم

پاپ کورن پنیری هاگلز 62 گرم

2,000 تومان

پاپ کورن ساده پنیری چی توز 35 گرم

پاپ کورن کچاپ فیلی چی توز 35 گرم