کیک و کلوچه

1,250 تومان

کوکی با مغز گردو و کشمش نوشین 35 گرم

کوکی با مغز گردو و کشمش نوشین 35 گرم

1,000 تومان

کیک با طعم انگلور تو تارلی بنیس 55 گرم

کیک با طعم انگلور تو تارلی بنیس 55 گرم

2,000 تومان

کیک رولی کاکائو نوشین 85 گرم

کیک رولی کاکائو نوشین 85 گرم

1,500 تومان

کیک مینی رول کرم کاکائو سه تیکه بنیس 55 گرم

کیک مینی رول کرم کاکائو سه تیکه بنیس 55 گرم

3,500 تومان

کرواسان با مغز کرم کاکائو پچ پچ 45 گرم

کرواسان با مغز کرم کاکائو پچ پچ 45 گرم

2,000 تومان

کروسان توت فرنگی پچ پچ 30 گرم

کروسان توت فرنگی پچ پچ 30 گرم

3,500 تومان

کاپ کیک دسر موتلو شکلاتی بنیس 70 گرم

کاپ کیک دسر موتلو شکلاتی بنیس 70 گرم

3,000 تومان

کیک براونی با مغزی آلبالو و خشکبار متالیز بنیس 80 گرم

کیک براونی با مغزی آلبالو و خشکبار متالیز بنیس 80 گرم

3,000 تومان

کیک براونی با مغزی کاکائو 80 گرم

کیک براونی با مغزی کاکائو 80 گرم

9,000 تومان

کلوچه گردو 6 عدد نوشین 300 گرم

کلوچه گردو 6 عدد نوشین 300 گرم

18,000 تومان

بسته کرواسان با مغز کرم کاکائو پچ پچ 360 گرم

بسته کرواسان با مغز کرم کاکائو پچ پچ 360 گرم

1,000 تومان

کیک روغنی دوقلو با مغزی آلبالویی موتلو 55 گرم

کیک روغنی دوقلو با مغزی آلبالویی موتلو 55 گرم

5,000 تومان

بیسکویت کرمدار کاکائو کرم شیری تیوان 170 گرم

بیسکویت کرمدار کاکائو کرم شیری تیوان 170 گرم

3,500 تومان

شوکو کیک دوقلو کاکائویی آشنا

شوکو کیک دوقلو کاکائویی آشنا

1,000 تومان

کاپ کیک مغز دار توتارلی با طعم انگور بنیس 45 گرم

کاپ کیک مغز دار توتارلی با طعم انگور بنیس 45 گرم

2,500 تومان

کلوچه خرمایی 6 عدد نوشین 110 گرم

کلوچه خرمایی 6 عدد نوشین 110 گرم

1,500 تومان

کلوچه شکلاتی نوشین 80 گرم

کلوچه شکلاتی نوشین 80 گرم

2,000 تومان

کلوچه کلوریز شکلات نوشین 105 گرم

کلوچه کلوریز شکلات نوشین 105 گرم

2,000 تومان

کلوچه کلوریز نارگیل نوشین 105 گرم

کلوچه کلوریز نارگیل نوشین 105 گرم

3,000 تومان

کیک ایندو کاپوچینو آشنا

کیک ایندو کاپوچینو آشنا

2,000 تومان

کیک براونی توتام با روکش شکلات بنیس 60 گرم

کیک براونی توتام با روکش شکلات بنیس 60 گرم

2,500 تومان

کیک دونی نی نارگیل آشنا 60 گرم

کیک دونی نی نارگیل آشنا 60 گرم

2,000 تومان

کیک رولی پرتقالی نوشین 85 گرم

کیک رولی پرتقالی نوشین 85 گرم

1,500 تومان

کیک پرتقالی طرح لبخند بنیس 55 گرم

کیک پرتقالی طرح لبخند بنیس 55 گرم