گوشت و پروتئین

47,500 تومان

استیک برگر 90% شام شام 500 گرم

استیک برگر 90% شام شام 500 گرم

50,880 تومان

گوشت فیله ماهی گیش ممتاز وکیوم تحفه 400 گرم

گوشت فیله ماهی گیش ممتاز وکیوم تحفه 400 گرم

11,700 تومان

ماهی کیلکا تحفه 500 گرم

ماهی کیلکا تحفه 500 گرم

15,370 تومان

چرخکرده مرغ مهیا پروتئین 500 گرم

چرخکرده مرغ مهیا پروتئین 500 گرم

74,100 تومان

فیله ماهی گیدر تحفه 500 گرمی

فیله ماهی گیدر تحفه 500 گرمی

21,890 تومان

قارچ فله 1 کیلو

قارچ فله 1 کیلو

70,540 تومان

گوشت چرخکرده مخلوط پویا 1 کیلو

گوشت چرخکرده مخلوط پویا 1 کیلو

29,700 تومان

کباب لقمه 70% گوشت شام شام 450 گرم

کباب لقمه 70% گوشت شام شام 450 گرم

37,500 تومان

همبرگر 85% 202 500 گرم

همبرگر 85% 202 500 گرم

42,300 تومان

همبرگر استیک 95% 202 500 گرم

همبرگر استیک 95% 202 500 گرم

83,160 تومان

فیله ماهی تحفه کوتر 600 گرم

فیله ماهی تحفه کوتر 600 گرم

57,000 تومان

گوشت فیله ماهی گالیت تحفه 400 گرم

گوشت فیله ماهی گالیت تحفه 400 گرم

95,000 تومان

گوشت ماهی شوریده جنوب شارین 700 گرم

گوشت ماهی شوریده جنوب شارین 700 گرم

75,000 تومان

ران گوسفندی منجمد پروکام

ران گوسفندی منجمد پروکام

76,210 تومان

گوشت چرخ کرده مخلوط مهیا پروتئین 1 کیلو

گوشت چرخ کرده مخلوط مهیا پروتئین 1 کیلو

56,000 تومان

گوشت فیله ماهی تیلاپیا وکیوم شارین 600 گرم

گوشت فیله ماهی تیلاپیا وکیوم شارین 600 گرم

62,800 تومان

میگو پلویی بی پوست شارین 500 گرم

میگو پلویی بی پوست شارین 500 گرم

42,000 تومان

تحفه فیله ماهی حسون 700 گرم

تحفه فیله ماهی حسون 700 گرم

95,000 تومان

تحفه ماهی شوریده 700 گرم

تحفه ماهی شوریده 700 گرم

17,450 تومان

تخم مرغ آباریس 15 عددی

تخم مرغ آباریس 15 عددی

27,700 تومان

مرغ جوجه کبابی ساده پویا 900 گرم

مرغ جوجه کبابی ساده پویا 900 گرم

48,000 تومان

فیله ماهی بلک مارلین 400 گرم

فیله ماهی بلک مارلین 400 گرم

103,900 تومان

تحفه گوشت فیله شده ماهی حلوای سیاه 700 گرم

تحفه گوشت فیله شده ماهی حلوای سیاه 700 گرم

15,700 تومان

همبرگر 30% گوشت قرمز 5 عدد شام شام 500 گرم

همبرگر 30% گوشت قرمز 5 عدد شام شام 500 گرم