یکبار مصرف

15,000 تومان

کیسه پلاستیکی اسلایدر بادوک 30 عدد

کیسه پلاستیکی اسلایدر بادوک 30 عدد

6,800 تومان

گوش پاک کن پاتریکس 100 عددی

گوش پاک کن پاتریکس 100 عددی

6,250 تومان

گوش پاک کن شادی 100 عددی

گوش پاک کن شادی 100 عددی

7,250 تومان

گوش پاک کن شادی 120 عددی

گوش پاک کن شادی 120 عددی

11,000 تومان

گوش پاک کن شادی 200 عددی

گوش پاک کن شادی 100 عددی

11,000 تومان

گوش پاک کن شادی 60 عدد

گوش پاک کن شادی 60 عدد

18,000 تومان

کیسه زباله بزرگ 70*90 سپید رول 30 عدد

کیسه زباله بزرگ 70*90 سپید رول 30 عدد

16,000 تومان

کیسه زباله بزرگ 3 رول 65*80 پنگوئن 30عدد

کیسه زباله بزرگ 3 رول 65*80 پنگوئن 30 عدد

16,500 تومان

کیسه زباله مشکی بزرگ 2 رول 65*80 پنگوئن 40 عدد

کیسه زباله مشکی بزرگ 2 رول 65*80 پنگوئن 40 عدد

16,900 تومان

کیسه زباله رولی 70*90 پانیذ 10 عدد

کیسه زباله رولی 70*90 پانیذ 10 عدد

16,900 تومان

کیسه زباله کوچک 50*70 رولی پانیذ 18 عدد

کیسه زباله کوچک 50*70 رولی پانیذ 18 عدد

18,000 تومان

کیسه زباله متوسط رولی 55*80 سپید 42 عدد

کیسه زباله متوسط رولی 55*80 سپید 42 عدد

22,800 تومان

کیسه زباله ضخیم 55*75 لندنی پتروکلین 20 عدد

کیسه زباله ضخیم 55*75 لندنی پتروکلین 20 عدد

18,000 تومان

کیسه زباله رولی 70*90 سپید 30 عدد

کیسه زباله رولی 70*90 سپید 30 عدد

19,000 تومان

دستمال مرطوب گاز و مایکروفر پانو 36 عدد

دستمال مرطوب گاز و مایکروفر پانو 36 عدد

23,200 تومان

فویل آلومینیوم آشپزخانه 45*800 سپید

فویل آلومینیوم آشپزخانه 45*800 سپید

24,600 تومان

کیسه پلاستیکی مخصوص پوشک قوطی 19*23 آروماتیک 24 عدد

کیسه پلاستیکی مخصوص پوشک قوطی 19*23 آروماتیک 24 عدد

15,000 تومان

کیسه زباله اسلایدر 15 عدد

کیسه زباله اسلایدر 15 عدد

12,900 تومان

کیسه فریزر 25*35 پانیذ 250 برگی

کیسه فریزر 25*35 پانیذ 250 برگی

5,500 تومان

کیسه فریزر چسب دار پانیذ 100 عدد

کیسه فریزر چسب دار پانیذ 100 عدد

5,500 تومان

پاکت فریزر 25*35 پانیذ 120 برگ

پاکت فریزر 25*35 پانیذ 120 برگ

7,000 تومان

پاکت فریزر 25*35 پنگوئن 120 عددی

پاکت فریزر 25*35 پنگوئن 120 عددی

13,000 تومان

کیسه فریزر 25*35 پانیذ 200 برگی

کیسه فریزر 25*35 پانیذ 200 برگی

25,000 تومان

کیسه فریزر زیپ دار سپید 30 عدد

کیسه فریزر زیپ دار سپید 30 عدد